Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Dukla do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie"

Zarządzenie Nr 165 w sprawie dowozu dzieci niepełnosprawnych

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ

KARTA OCENY FORMALNEJ

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej - dowóz dzieci niepełnosprawnych

2021-12-02

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.