Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Zawiadomienie o XLVII sesji Rady Miejskiej w Dukli

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2021 r. poz.1372 ze zmianami /

z w o ł u j ę

na dzień 21 grudnia 2021 r. (wtorek) o godz.13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli XLVII sesję Rady Miejskiej w Dukli.

 Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2021 rok (druk nr 331),
  b) zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (druk nr 332),
  c) uchwały budżetowej Gminy Dukla za rok 2022 (druk nr 333),
  d) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dukla na lata 2022-2036 (druk nr 334),
  e) powierzenia uprawnień Burmistrzowi Dukli (druk nr 335),
  f) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dukli na rok 2022 (druk nr 336),
  g) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Środowiska Rady Miejskiej w Dukli na rok 2022 (druk nr 337,
  h) zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Dukli na rok 2022 (druk nr 338),
  i) zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Dukli na rok 2022 (druk nr 339),
  j) uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Dukli na rok 2022 (druk nr 340).
 5. Oświadczenia i informacje.
 6. Zamknięcie sesji.

Proszę o wzięcie udziału w sesji.
wspólne posiedzenie Komisji
21 grudnia 2021 r. (wtorek) godz.12.00
sala konferencyjna nr 304

Przewodniczący Rady
Mariusz Folcik

2021-12-14

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.