Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

PRZYPOMNIENIE


Szanowni Mieszkańcy,
przypominamy, że od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel/Współwłaściciel lub Zarządca budynku ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.

Obowiązek ten dotyczy zarówno budynków mieszkalnych jak i niezamieszkałych, lokali usługowych, które posiadają źródła ciepła o mocy do 1 MW.

Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu. Wystarczy wejść na stronę: www.zone.gunb.gov.pl, nacisnąć „Złóż deklarację”, wypełnić ją i wysłać. Deklarację źródeł ciepła i paliw stałych mogą jednak złożyć przez Internet jedynie osoby, które posiadają profil zaufany albo e-dowód. System wymaga bowiem uwierzytelnienia za pomocą tych narzędzi.

Deklarację można złożyć również w Urzędzie Miejskim w Dukli. Druk deklaracji można otrzymać podczas osobistej wizyty w urzędzie lub pobrać ze strony internetowej:

Formularz A- budynki i lokale mieszkalne (v. 1.4) 240.85 KB [PDF]

Formularz B- budynki i lokale niemieszkalne (v. 1.4) 265.63 KB [PDF]

 

Termin złożenia deklaracji:
– 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła lub źródła spalania paliw w przypadku nowych źródeł,
– 12 miesięcy licząc od dnia 1 lipca br. w odniesieniu do źródła ciepła lub źródła spalania paliw już istniejącego – czyli do dnia 30 czerwca 2022 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie www.zone.gunb.gov.pl.

Nie odkładajmy złożenia deklaracji na później tym bardziej, że nie przekazanie wymaganych informacji może skutkować nałożeniem kary grzywny dla osoby, która w terminie nie dopełni tego obowiązku.

2022-05-19

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.