Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Trzeci etap budowy kanalizacji sanitarnej

w Łękach Dukielskich zakończony, czwarty rozpoczęty

Zakończony został trzeci etap budowy kanalizacji sanitarnej w Łękach Dukielskich. Wykonawcą zadania była firma MULTIKOP sp. z o.o., spółka komandytowa ze Strzeszyna ( wyłoniona w trybie podstawowym). Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 2 800 000 zł.

Umowę z wykonawcą Gmina Dukla podpisała 20 października 2021 roku z dwunastomiesięcznym terminem wykonania.  Zakres robót obejmował:

1)     kanalizację sanitarną o śr.  90 mm              –       77,97 m,

2)     kanalizację sanitarną o śr. 125 mm             –      580,13 m,

3)     kanalizację sanitarną o śr.160 mm              –      660,52 m,

4)     kanalizację sanitarną o śr. 200 mm             –    4 022,65 m,

5)     przepompownie tłoczne w komorze wraz z szafą sterowniczą komplet, monitoring  ––3 szt.,

6)      przejście pod drogą powiatową – 2 x.

 

Funkcje inspektora nadzoru pełnił p. Józef Boroń.

Zadanie zostało sfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

 

Rozpoczęty został już czwarty etap budowy kanalizacji sanitarnej w Łękach Dukielskich. Umowa z wykonawcą firmą MULTIKOP sp. z o.o. na realizację zadania Gmina Dukla podpisała 10 maja 2022 roku z okresem realizacji 18 miesięcy. Planowany koszt realizacji wynosi 10 500 000 zł.

Zakres robót obejmuje:

1)     kanalizacja sanitarna o śr.  90 mm                –       519,00 m,

2)     kanalizacja sanitarna o śr. 160 mm               –    3 072,00 m,

3)     kanalizacja sanitarna o śr. 200 mm               –  11 598,50 m,

4)     kanalizacja sanitarna o śr. 355 mm               –       558,00 m,

5)     przepompownie tłoczne w komorze wraz z szafą sterowniczą komplet, monitoring  – 3 szt.,

6) przejście pod drogami powiatowymi – 156 mb

Do tej pory zafakturowane jest  2954,5 m kanalizacji. Funkcje inspektora nadzoru pełni p. Henryk Lasek.

 

Zadanie realizowane w ramach programu Polski Ład  edycja I na podstawie wstępnej promesy nr 01/2021/8710/PolskiLad z dnia 17 listopada 2021 r.

 

Krystyna Boczar-Różewicz

2022-09-01

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.