Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej

1. Zarządzenie

2. Oferta

3. Sprawozdane

4.Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej

5. Wyniki konkursu

2022-12-02

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.