Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Otwarcie ścianki wspinaczkowej w MOSiR Dukla


9 grudnia br. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji odbyło się oficjalne otwarcie ścianki wspinaczkowej, która została wykonana w ramach realizacji projektu pt. „Wykonanie ścianki wspinaczkowej w hali sportowej MOSiR w Dukli” i jest już gotowa do użytku.

Przybyłych na otwarcie gości przywitał dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Michał Szopa: burmistrzów Dukli Andrzeja Bytnara i jego zastępcę Łukasza Piroga, radnych Rady Miejskiej w Dukli, radna powiatową Józefę Winnicką –Sawczuk, prezesa GKiM w Dukli Tomasza Zubla, kierownika biura LGD „Kraina Nafty” w Miejscu Piastowym Natalię Kuligę – Helnarską wraz z pracownikiem Marleną Filar, zastępcę Nadleśniczego Nadleśnictwa Dukla Stanisława Gazdę, kierowników jednostek organizacyjnych gminy Dukla, dyrektorów szkół  gminy Dukla, pracowników Urzędu Miejskiego w Dukli. Dyrektor opowiedział o wykonanej ściance i jej finansowaniu. Wykonanie ścianki wspinaczkowej w hali sportowej MOSiR w Dukli zostało zrealizowane przez Gminę Dukla, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER: objętego programem w zakresie „Rozwoju ogólnodostępnej  i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na la ta 2014-2020. Wartość całego projektu wyniosło 218 940,00 zł w tym dofinansowanie 113 261,00 zł. Dyrektor zaprosił wszystkich do korzystania z tej nowej atrakcji turystycznej.

Po części oficjalnej  uczestniczący w spotkaniu przeszli na halę sportową, gdzie nastąpiło oficjalne przecięcie wstęgi i oddanie ścianki do użytku. Zobaczyli jak uczniowie próbują swoich  możliwości w spinaczce, jednym szło to łatwo innym trochę trudniej.

Dzięki realizacji zadania stworzono nowy obiekt infrastruktury, z którego przede wszystkim będzie korzystała lokalna społeczność zamieszkała na terenie Gminy Dukla i Lokalnej Grupy Działania "Kraina Nafty". Wielu z mieszkańców  po raz pierwszy będzie miało styczność z tego typu infrastrukturą turystyczno-rekreacyjną, gdyż na terenie Gminy jest to pierwszy obiekt tego typu.           

Ze ścianki można korzystać już od 12 grudnia po wcześniejszej rezerwacji pod nr telefonu:

885 684 885 w godzinach:

Poniedziałek          18:00 – 21:30
Wtorek                  20:00 – 21:30
Środa                     20:00 – 21:30
Czwartek               18:00 – 21:30
Piątek                    20:00 – 21:30
Sobota/Niedziela  9:00 – 15:30

 Więcej zdjęć w galerii...

Krystyna Boczar-Różewicz

2022-12-12
Krystyna Boczar-Różewicz

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.