Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

PRZYPOMNIENIE


Składanie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Celem stworzenia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków - CEEB jest poprawa jakości powietrza poprzez likwidację głównej przyczyny zanieczyszczeń - emisji substancji powodujących smog. CEEB to bardzo ważne narzędzie wspierające wymianę starych kotłów grzewczych, to miejsce gdzie będą dostępne również informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców. System jako centrum wiedzy dla obywatela w znaczący sposób ułatwi pozyskanie informacji, które są niezbędne np. przy ubieganiu się o dofinansowanie na wymianę starego kotła.

CEEB stanowić będzie narzędzie dla organów administracji centralnej i samorządowej do realizacji polityki niskoemisyjnej. Dla obywateli zostaną uruchomione usługi, które przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa, np. zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacji budynku.

Co trzeba podać w deklaracji:

  • imię i nazwisko właściciela lub zarządcy budynku
  • adres nieruchomości
  • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach

Terminy złożenia deklaracji:

  • 14 dni – dla źródeł ciepła uruchomionych po 1 lipca 2021 r.
  • do 30 czerwca 2022 r. - dla źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r.

Deklaracje składać można w formie:
– online – bezpośrednio wypełniając formularz przez stronę www.zone.gunb.gov.pl,
– papierowej – wypełniając dokument i dostarczając go do Urzędu Miejskiego w Dukli (pokój nr 106 w godzinach pracy urzędu, formularze dostępne są w urzędzie lub można pobrać je ze strony: www.gunb.gov.pl).

Uwaga! Obowiązek złożenia deklaracji jest nałożony ustawowo (ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw). Jeśli ktoś nie zgłosi źródła ciepła swojej nieruchomości w odpowiednim terminie, może otrzymać karę grzywny wysokości do 500 zł. Jeśli sprawa trafi do sądu, wielkość grzywny może wzrosnąć do 5000 zł.

Agnieszka Matusik
Urząd Miejski w Dukli

2021-11-30
Agnieszka Matusik

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.