Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Nocna i świąteczna opieka medyczna utrzymana

Nocna i świąteczna opieka medyczna utrzymana

w NZOZ VIVA w Dukli

Od  2013 roku nocna i świąteczna opieka medyczna realizowana jest w powiecie krośnieńskim w dwóch punktach: w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej VIVA w Dukli i w Podkarpackim Wojewódzkim Szpitalu im. Jana Pawła II w Krośnie. Coraz większe koszty funkcjonowania spowodowały, że krośnieński szpital chciał zamknąć punkt w Dukli. W obronie nocnej i świątecznej opieki medycznej stanęli samorządowcy. Z inicjatywy starosty krośnieńskiego Jana Pelczara zorganizowane zostało w Starostwie Powiatowym w Krośnie dwa spotkania, rezultatem których jest porozumienie i w NZOZ VIVA w Dukli do 30 czerwca 2022 nocna i świąteczna opieka zdrowotna będzie funkcjonować na zasadach obowiązujących do tej pory.

Na spotkaniu, które odbyło się 19 stycznia 2022 roku w Starostwie Powiatowym w Krośnie doszło do wstępnego porozumienia pomiędzy Podkarpackim Wojewódzkim Szpitalem im. Jana Pawła II w Krośnie,  a NZOZ w Dukli. W spotkaniu uczestniczyli m. in. przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Borcz, dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie Mariola Zajdel-Ostrowska, dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, przedstawiciele NZOZ VIVA w Dukli, który reprezentowali lekarz Bogdan Kaczor z Zarządu NZOZ VIVA i  Teresa Przewłocka – dyr. ds. finansowych, burmistrz Dukli Andrzej Bytnar i jego zastępca Łukasz Piróg, władze powiatu krośnieńskiego reprezentowane przez starostę Jana Pelczara, wicestarostę Andrzeja Guzika i dyrektora etatowego członka Zarządu Powiatu krośnieńskiego Monikę Subik.

 Na mocy przyjętego porozumienia 28 stycznia 2022 roku została podpisana umowa pomiędzy NZOZ VIVA, a Wojewódzkim Szpitalem Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie. Na podstawie umowy, która obowiązuje od 1 lutego 2022 roku z puli kontraktu jaki otrzymuje szpital z NFZ -  58 % pozostanie w gestii szpitala, który zapewnia nocną i świąteczną opiekę zdrowotną w punkcie w krośnieńskim szpitalu, a 42% otrzymuje NZOZ VIVA w Dukli, który zapewni taką opiekę u siebie w Dukli. Umowa obowiązuje do 30 czerwca 2022 roku. Co będzie od 1 lipca jeszcze nie wiadomo, w NFZ trwają bowiem prace nad nowymi zasadami udzielania nocnej i świątecznej opieki medycznej. NFZ ogłosi nowe postępowanie na organizowanie tych świadczeń.

Podsumowując, nocna i świąteczna stacjonarna i wyjazdowa opieka medyczna w Dukli funkcjonuje na zasadach obowiązujących do tej pory.

Nadmienię jeszcze, że NZOZ VIVA został upomniany przez NFZ, że przyjmuje zbyt dużo pacjentów. Wynika to najczęściej z przyjmowania przez ambulatorium ogólne NZOZ VIVA w Dukli pacjentów, którzy przychodzą ze wskazaniami nieuzasadnionymi  do tego typu opieki np. z kilkudniowymi dolegliwościami nie zagrażającymi życiu i zdrowiu, zamiast skorzystać z POZ w swoich przychodniach. Problemem są również braki kadrowe, wynikające z braku lekarzy potrzebnych do obsadzenia tego rodzaju usług. Może się zdarzyć, ze pacjent przychodzący z uzasadnioną dolegliwością, kwalifikującą go do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będzie musiał czekać na pomoc, ponieważ lekarz dyżurujący może być w terenie u potrzebującego pacjenta.

Zgodnie z regulaminem świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki medycznej udzielane są :

- bez skierowania, bezpłatnie w przypadku osób uprawnionych z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego,

- od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 – 8.00 dnia następnego oraz soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy.

Świadczenia obejmują :

- porady lekarskie ambulatoryjne i telefoniczne oraz w przypadkach uzasadnionych – udzielane w domu pacjenta,

- wizyty pielęgniarskie  ambulatoryjne oraz w domu pacjenta.

Ze świadczeń można skorzystać w przypadku:

- nagłego zachorowania,

- nagłego pogorszenia stanu zdrowia, a środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przynoszą spodziewanej poprawy,

- gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.


AMBULATORIUM OGÓLNE lekarsko –pielęgniarskie NZOZ VIVA w Dukli, ul. Słowacka 11, tel. 13 433 17 02, 13 492 59 98 zapewnia:

W godzinach 18.00 – 8.00 dnia następnego w dni powszednie oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta, opiekę medyczną stacjonarną i wyjazdową w sytuacjach koniecznych dla gmin: Dukla, Jaśliska, Iwonicz, Chorkówka, Rymanów i Miejsce Piastowe.

2022-02-21

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.