Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Zawiadomienie o LIII sesji Rady Miejskiej w Dukli

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2022 r. poz.559

z w o ł u j ę

na dzień 29 kwietnia 2022 r. (piątek) o godz.12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli LIII sesję Rady Miejskiej w Dukli.

 

Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli..
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) nadania nazw ulic oraz przedłużenia przebiegu ul. Kopernika w mieście Dukla (druk nr 362),
  b) zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (druk nr 363),
  c) ustalenia zasad wypłacania diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Dukla ( druk nr 364),
  d) wyrażenia zgody na nabycie zabudowanej nieruchomości położonej w Dukli (druk nr 365),
  e) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu obywatelskiego w mieście Dukla (druk nr 366),
  f) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2022 rok (druk nr 367).
 5. Oświadczenia i informacje.
 6. Zamknięcie sesji.

Proszę o wzięcie udziału w sesji.

wspólne posiedzenie Komisji
29 kwietnia 2022 r. (piątek ) godz.10.00
sala konferencyjna nr 304

Przewodniczący Rady
Mariusz Folcik

2022-04-22

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.