Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Rewitalizacja dukielskich piwnic zakończona


Prace nad rewitalizacją dukielskiego rynku, a dokładnie piwnic dobiegły końca. Umowa z wykonawcą na realizację tego zadania, którym była firma „RAF-MAR” sp. z o.o. z Lutczy, została podpisana 20 sierpnia 2021 roku.

Rozpoczęto je od usunięcia drzew, rosnących na pasie zieleni pomiędzy ciągami pieszymi i jezdnymi, których system korzeniowy osłabiał konstrukcję kamiennych piwnic w formie sklepionych komór, trzy z nich ustawione są osią wzdłużną prostopadle do płyty rynku, a pozostałe trzy od strony północnej pierzei zachodniej ustawione są równolegle do płyty rynku. Prace toczyły się pod nadzorem archeologów. Piwnice od strony istniejących budynków zostały zabudowane, natomiast wejście do nich jest od rynku. Zostało wykonane zadaszenie tzw. prześwietlacz, wejście do piwnic po schodach usytuowane jest od strony północnej pierzei. W piwnicach działa wentylacja grawitacyjna , zostały również podświetlone. Na pasie ziemi pomiędzy ciągami pieszymi, a jezdnymi posiana została trawa.

Całkowity koszt zadania wyniósł 1 527 767,58 zł.

Krystyna Boczar-Różewicz

W okresie średniowiecza Dukla odgrywała ważną rolę w polsko-węgierskim handlu         winem, a jego rozwój spowodowany był korzyściami związanymi z położeniem na „szlaku winnym”. Handel winem i prawo składu posiadane przez miasto (w 1588 roku Zygmunt III Waza nadał Dukli przywilej składu win) wpłynęło na  jeszcze jeden ważny element dziedzictwa kulturowego, który zachował się do dzisiaj – dawnych piwnic, w których przechowywano wino. Regularność ułożenia każdej z piwnic  względem ścian istniejących, odbudowanych po II wojnie światowej kamienic  pozwala przypuszczać, że powstały one w miejscu zniszczonych kamienic pierzei zachodniej. Przesunięcie piwnic względem budynków może świadczyć o cofnięciu tej pierzei w stosunku do pierwotnego rozplanowania.

Więcej zdjęć w galerii...

2022-11-09

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.