Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Rewitalizacja Dukielskiego Rynku - piwnice


Prace nad rewitalizacją dukielskiego rynku rozpoczęto od usunięcia drzew, rosnących na pasie zieleni pomiędzy ciągami pieszymi i jezdnymi, których system korzeniowy osłabiał konstrukcję kamiennych piwnic w formie sklepionych komór, z których trzy ustawione są osią wzdłużną prostopadle do płyty rynku, a pozostałe trzy od strony północnej pierzei zachodniej ustawione są równolegle do płyty rynku. Praca toczy się pod nadzorem archeologów i jak do tej pory podczas oczyszczania piwnic znaleziono filiżankę (prawdopodobnie z XIX wieku) i fragment  halabardy. Prace archeologów trwają. Czekamy na ich wyniki. Piwnice mają być zabudowane od strony istniejących budynków, natomiast wejście do nich ma być od rynku, całość będzie zadaszona, a wejście po schodach usytuowane od strony północnej pierzei zachodniej, część z piwnic zostanie udostępniona zwiedzającym.

Krystyna Boczar-Różewicz

W okresie średniowiecza Dukla odgrywała ważną rolę w polsko-węgierskim handlu winem, a jego rozwój spowodowany był korzyściami związanymi z położeniem na „szlaku winnym”. Handel winem i prawo składu posiadane przez miasto ( w 1588 roku Zygmunt III Waza nadał Dukli przywilej składu win) wpłynęło na  jeszcze jeden ważny element dziedzictwa kulturowego, który zachował się do dzisiaj – dawnych piwnic, w których przechowywano wino. Regularność ułożenia każdej z piwnic  względem ścian istniejących, odbudowanych po II wojnie światowej kamienic  pozwala przypuszczać, że powstały one w miejscu zniszczonych kamienic pierzei zachodniej. Przesunięcie piwnic względem budynków może świadczyć o cofnięciu tej pierzei w stosunku do pierwotnego rozplanowania.

 

2021-12-10

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.