Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Uszkodzenie Budki Nietelefonicznej, na dworcu autobusowym w Dukli


na dworcu autobusowym w Dukli

W ramach realizowanego przez Gminę Dukla projektu pt. Dukla – Svidnik 360współfinansowanego przez EFRR Program Interreg VA Polska –Słowacja 2014-2020 powstała ścieżka – historyczno – przyrodnicza „Po Dukli”. Termin realizacji projektu: 1.05.2021 – 30.04.2022. Ścieżka składa się z 16 przystanków uwzględniających ciekawe miejsca pod względem historycznym i  przyrodniczym, wybiegających poza obręb administracyjny miasta Dukli: Zboiska, Cergowa, Jasionka (wieża widokowa na górze Cergowej) oznakowanych specjalnymi tabliczkami z numerem przystanku i QR codem.  Ścieżka rozpoczyna się na dworcu autobusowym i tam została postawiona Budka Nietelefoniczna, która pełni rolę podpowiadacza – przewodnika i w której można wysłuchać ciekawe informacje o poszczególnych przystankach ścieżki „Po Dukli” w trzech językach: polskim, angielskim i słowackim. Budka służy nie tylko turystom, ale również mieszkańcom naszej gminy i okolicznych miejscowości. Jest to jedyna tego typu atrakcja turystyczna w województwie podkarpackim. Niestety, stwierdzam to z przykrością, że zainteresowanie Budką Nietelefoniczną jest duże, ale poszło również w złym kierunku. W grudniu, a dokładnie 6 grudnia, w budkę uderzył cofający autobus, winnego policja nie znalazła. Kilkanaście dni temu zewnętrzna ściana budki od strony apteki została pobazgrana czerwonym sprayem. Winnych także nie ma. To nazywa się wandalizm, jak podaje definicja: to niszczenie bez wyraźnego powodu cudzego mienia, zwłaszcza publicznego. W polskim prawie wandalizm zawiera się w definicji „niszczenie mienia” i zgodnie z art. 288 Kodeksu Karnego, każdy kto cudzą rzecz (nienależącą do niego) niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Wiem, że tych, którzy to zrobili moje słowa „nie ruszają”, ale swój apel kieruję do tych, którzy chcą, aby Dukla była zadbana i atrakcyjna i to zarówno dla nas jak i dla turystów. Dlatego zwracam się do wszystkich o kontrolę społeczną , bo to jedyna droga aby temu co się dzieje zapobiec. Mam nadzieję, że ci którzy niszczą mienie społeczne wreszcie wpadną i odpowiedzą za swoje czyny – zostaną ukarani. Jak mówi przysłowie: Nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka.

Krystyna Boczar-Różewicz

2022-01-18

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.