Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Granty PPGR


Gmina Dukla otrzymała dofinansowanie w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR”, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Grant w wysokości 550 500,00 zł zostanie przeznaczony na zakup 31 komputerów stacjonarnych, 188 laptopów oraz 3 tabletów, które zostaną przekazane na własność dla 222 dzieci z terenu Gminy Dukla, które ostatecznie zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie i należą do rodzin byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej. Mieszkańcy którzy zakwalifikowali się do udziału w projekcie musieli spełnić szereg wymagań, które były weryfikowane na podstawie zasobów informacyjnych Gminy Dukla, jednostek oświatowych z terenu Gminy, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Rzeszowie oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie oraz na podstawie dostarczonych dokumentów przekazanych przez mieszkańców. Ponadto pragnę poinformować, iż w projekcie mogły wziąć udział wyłącznie mieszkańcy miejscowości w których funkcjonowały byłe PPGR-y. W nawiązaniu do opinii wydanej przez KOWR w Rzeszowie poniżej wskazuję miejscowości w których funkcjonowały PPGR-y:
Cergowa, Chyrowa, Dukla, Kamionka, Mszana, Nadole, Olchowiec, Ropianka, Równe, Teodorówka, Tylawa, Zawadka Rymanowska, Zboiska, Zyndranowa.

 

Następnym krokiem w ramach realizacji zadania będzie zawarcie umowy o powierzenie grantu, wyłonienie wykonawcy dostarczającego sprzęt komputerowy, a następnie przekazanie sprzętu ostatecznym beneficjentom. Prosimy o cierpliwość.

 

2022-03-04

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.