Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Oświetlenie uliczne nawet na końcu wsi i w przysiółkach


W listopadzie i grudniu 2020 roku wykonano oświetlenia  w miejscowościach: Iwla, Głojsce, Wietrzno i ł Łęki Dukielskie. W ramach zadania  Budowa sieci energetycznej o napięciu  znamionowym poniżej 1 kV odcinek wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 993 w km 37+407m do 37+560m w Głojscach i Iwli zamontowano 5 lamp wraz z słupami. Koszt zadania to 29 489,83 zł. W Iwli wzdłuż drogi wojewódzkiej  nr 933  na odcinku  37+ 560m do 37+ 760m  zamontowano 8 lamp wraz z słupami. Koszt zadania to 51 625,13 zł. Zamontowano również w ramach kolejnego zadania 3 lampy wraz z słupami na drodze powiatowej w Głojscach na działkach: 4008, 4007/3, 4006, 4004/1, 2480/1, 2482, 2483. Koszt zadania to 17 429,49 zł. Wykonawcą prac był Instal –Projekt Krzysztof Uliasz z Cergowej.

W ramach zadania Budowa oświetlenia ulicznego w Wietrznie przy drodze powiatowej na działkach: 612/1, 611, 610, 605, 604, 603, 602, 601, 639, 553/2 zamontowano 4 lampy, w tym 3 na słupach istniejących, a jedna wraz z nowym słupem. Koszt zadania to 18 684,47 zł.

Zamontowano również w ramach zadania Budowa oświetlenia ulicznego w Łękach Dukielskich lampy uliczne w Łękach Dukielskich w  Pałacówce 1 lampę na istniejącym słupie, koszt zadania to 4 858,44 zł  i na działkach 293, 5045/1, 5065, 5042, 5039 (Zapłocie) lamp na nowych słupach . Koszt zadania to 46 444,39 zł. Wykonawca prac w Wietrznie i Łękach Dukielskich była firma Instalatorstwo Elektryczne i Usługi Ogólnobudowlane.   

Krystyna Boczar-Różewicz

 

 

2021-01-04

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.