Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Zapraszamy do wypełniania ankiety


Szanowni Mieszkańcy,

Serdecznie zapraszam do wypełniania ankiety mającej odpowiedzieć na pytania dotyczące kierunku w jakim ma rozwijać się nasza Mała Ojczyzna - nie tylko nasza gmina, gdzie mieszkamy, ale zespół 12 gmin (Gmina Besko, Gmina Bukowsko, Gmina Dębowiec, Gmina Dukla, Gmina Iwonicz-Zdrój, Gmina Jaśliska, Gmina Komańcza, Gmina Krempna, Gmina Nowy Żmigród, Gmina Osiek Jasielski, Gmina Rymanów, Gmina Zarszyn) podobnych do siebie z punktu widzenia położenia, warunków przyrodniczych, dziedzictwa kulturowego oraz uwarunkowań gospodarczych, które utworzyły Zagłębie Ambitnej Turystyki.

Ankieta wzięła sie stąd, że na gruncie międzygminnego Porozumienia pod nazwą Zagłębie Ambitnej Turystyki, w efekcie naszych dotychczasowych - wspólnych z pozostałymi gminami Porozumienia ZAT działań - rząd zaprosił nas do współpracy i zaoferował pomoc (przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej) w ułożeniu konkretnego ale opartego na naszym dotychczasowym dorobku planu działań na przyszłość. Planu wspólnego dla 12 gmin Zagłębia Ambitnej Turystyki i dlatego, że wspólnego - mającego większe szanse uzyskania pomocy finansowej od państwa i faktycznej realizacji.

Jak sama nazwa wskazuje Zagłębie Ambitnej Turystyki w Beskidzie Niskim ma być regionem, w którym najważniejszą, przyszłościową branżą ma być tak zwany przemysł edukacyjno-wychowawczy czyli cały wachlarz przedsięwzięć gospodarczych w dziedzinie wychowania, edukacji, rekreacji i turystyki, w których będą powstawały wartościowe, wymagające kwalifikacji, satysfakcjonujące miejsca pracy oraz miejscowy lokalny, polski kapitał i wspólnie ze środowiskiem nauczycielskim będą odbywały się różne, uzupełniające się ale i konkurujące ze sobą przedsięwzięcia służące wychowaniu, a więc kształtowaniu przyszłych pokoleń.

Obszar Beskidu Niskiego znakomicie (być może najlepiej w całej Polsce) nadaje się do stworzenia innowacyjnego przemysłu edukacyjno-wychowawczego (dzięki miejscowej przyrodzie, strukturze osadniczej, dziedzictwu kulturowemu i - najważniejsze - sentymentowi nas-mieszkańców) ale warunkiem powstania całej bazy noclegowej, między innymi dużego, tzw. campu czyli nowoczesnego obozu, kompleksu obiektów, dla dzieci i młodzieży, w każdej z 12 gmin, szeregu wielofunkcyjnych obiektów rekreacji, niedużych wielofunkcyjnych hoteli i innych inwestycji przemysłu edukacyjno-wychowawczego jest również uporządkowanie do końca kwestii gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej oraz sieci drogowej, w tym stworzenie całej sieci tzw. Wielofunkcyjnych Dróg Turystycznych tak aby drogi komunikacyjne, rolnicze, leśne, drogi Magurskiego Parku Narodowego i typowe drogi rowerowe tworzyły wielką sieć, atrakcyjną bo dająca możliwość wyboru, która stanie się podstawą Ambitnej Turystyki - wychowania przez wysiłek, między innymi - jazdę na rowerze, tak potrzebnej aby dzieci i młodzież wyrastały na osoby samodzielne i potrafiące zorientować się i odnaleźć we współczesnym świecie i wreszcie - wybrać swoją drogę życiową.

Zamieszczona niżej Mapa Zagłębia pokazuje jego zasięg geograficzny i wskazuje wstępnie zaplanowane inwestycje. Bardzo proszę - zapoznajcie się z nią oraz z materiałami zamieszczonymi pod tymi linkami:

http://przelomywisloka.pl/czesc-dokumentow-zat/

http://zat.besko.pl/wp-content/uploads/mapa06.html

Ulokowanie właśnie u nas Zagłębia Ambitnej Turystyki, nowatorskiego podejścia do wychowania i edukacji jest dla nas wielką szansą dla naszej gminy. Dlatego proszę Was o zaangażowanie i wszechstronny udział w tym przedsięwzięciu.

 

                                                                                              Burmistrz Dukli

                                                                                              Andrzej Bytnar

Poniższy link prowadzi do ankiety, która będzie aktywna do 14.02.2021 do godziny 23:59

https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vtz0j4jdv7pzj7mzsv7yvmv9

 

Do pobrania mapa Zagłębie Ambitnej Turystyki [3.20 MB .pdf]

2021-01-21

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.