Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Przebudowa skweru zielonego


przy ul. Trakt Węgierski w Dukli

15 marca 2021 roku została podpisana umowa z wykonawcą prac związanych z realizacją projektu pt. Przebudowa skweru zielonego przy ul. Trakt Węgierski w Dukli, która została firma RAF-MAR sp. z o.o. z Lutczy,  wyłoniona w drodze przetargu. W zakres prac wchodzi: przebudowa skweru położonego przy ul. Trakt Węgierski, przedzielonego ulicą 3 Maja, zagospodarowanie terenu zaprojektowanymi ścieżkami pieszymi (chodniki) i ciągami pieszo-jezdnymi (drogi dojazdowe), które zostaną wyodrębnione z powierzchni zielonej, wykonanie cokołu z sadzawką, który będzie stanowił podstawę do osadzenia kamienia rocznicowego, wykonanie nowego oświetlenia nawiązującego do tradycyjnego oświetlenia historycznego. Zakończenie prac przewiduje się na 30 czerwca 2021, a koszt całego przedsięwzięcia na 401 055,37 zł.

 

Krystyna Boczar-Różewicz

2021-03-30

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.