Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Jubileusz 10. lecia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli.


Jesteśmy dla Was ..

Dziękujemy że jesteście z nami...

Z Michałem Szopą dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji rozmawia Krystyna Boczar-Różewicz

W styczniu br. minęło 10 lat od rozpoczęcia funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli, powołanego przez Radę Miejską w Dukli. Dyrektorem MOSiR został Michał Szopa wygrywając konkurs na to stanowisko. Dyrektor Michał Szopa jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie o specjalności wychowanie fizyczne, absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego o specjalności menedżer sportu,  instruktorem turystyki rowerowej i narciarstwa, pływania, korekty wad postawy, ratownikiem WOPR , a także kandydatem na ratownika GOPR. Dyrektor bardzo sobie ceni pracę z dziećmi i młodzieżą. Kiedy na początku jego działalności miałam przyjemność rozmawiać z nim na moje pytanie: Co spowodowało, że startował w konkursie, odpowiedział - cytuję:

Taka placówka pozwala zrobić bardzo dużo w zakresie rekreacji masowej. Pomysłów na jej realizację mam wiele: ścieżki rowerowe, trasy do narciarstwa biegowego, lodowisko, ścianki do wspinaczki. Myślę również o stworzeniu zaplecza dla spotów kwalifikowanych. Chciałbym aby w  przyszłości  do Dukli przyjeżdżali sportowcy na obozy treningowe. Dla młodzieży  chciałbym stworzyć kółka zainteresowań sportowych, które umożliwią jej  spędzanie wolnego czasu z korzyścią dla zdrowia. Sport uczy także dyscypliny w życiu, co z pewnością jest korzystne dla młodych ludzi. Powiedział również, że obiekty są, trzeba je tylko ożywić. Rozmawiamy po 10 latach jego pracy w MOSiR Dukla. Co udało się zrealizować?

Redaktorka: W tym roku minęło 10 lat działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli, obchodzimy  Jubileusz 10. Lecia. Co Dyrektor uważa za swój największy sukces?

Dyrektor Michał Szopa:  Ciężko powiedzieć czy cokolwiek jest sukcesem. Powstałe nowe obiekty, czy też modernizowane lub rozbudowywane cieszą wtedy kiedy przekłada się to na frekwencję osób korzystających z nich. Mówię tu o siłowni, sali fitness, saunie, w których to obiektach frekwencja do czasu pandemii była bardzo duża. Okazało się, że jest ogromne zapotrzebowanie na tego rodzaju aktywności. Bardzo jestem zadowolony z powstałych szlaków rowerowych w gminie Dukla, oczywiście w miarę naszych możliwości. Mogę powiedzieć, że ze szlakami trafiliśmy w 10, bo rowery są na topie. Wiele osób przyjeżdża do nas aby odpocząć aktywnie, właśnie na rowerze. Nie mieliśmy  żadnych sekcji dla dzieci i młodzieży, teraz mamy sekcje piłki nożnej, tenisa stołowego, siatkówki, rowerową, szachową i mieliśmy również sekcję tenisa ziemnego. Poprzez sekcje dzieci i młodzież wchodzą w dany sport. Stwarzamy im warunki do rozwoju w wybranej dyscyplinie sportu funkcjonującej u nas pod okiem instruktorów. W przypadku piłki nożnej stworzyliśmy świetne zaplecze dla klubu Przełęcz-Dukla. Szkolimy dzieci już od 4-5 roku życia w piłce nożnej, w formie zabawowej na początku, ale to jest ta dobra robota, która robią instruktorzy dla klubu, który chce mieć swoich wychowanków. Przez te 10 lat wyszkoliliśmy kadrę dla Klubu Przełęcz –Dukla, który od 2 lat korzysta tylko z naszych wychowanków. Bardzo dobrze funkcjonuje siatkówka żeńska, jest duże zainteresowanie tym sportem i dziewczyny dobrze sobie radzą. Na początku mieliśmy jednego instruktora,  1,5 roku temu zatrudniliśmy drugiego dla zwiększenia intensywności zajęć, aby były lepsze efekty dla uczestniczących.

Redaktorka: Jakie imprezy sportowe organizujecie i czy jest ta najważniejsza?

Dyrektor Michał Szopa: Organizacja imprez zależy od możliwości kadrowych,  a także zaplecza jakim się dysponuje. Wprowadziliśmy wiele nowych imprez, ale te które miały swoją tradycję kontynuujemy np. Bieg Górski na Cergową, który w tym roku odbędzie się już po raz dwudziesty drugi, czerpaliśmy z doświadczenia naszych poprzedników. Wprowadziliśmy też nowe np. Bieg Rysia, Dukla Wolf Run, Bieg św. Jana z Dukli, Szkolna Liga Sportowa, Cyklokarpaty, Dukla Wolf Race, Podkarpacka Liga Rowerowa. Zaczęliśmy organizować obozy sportowe dla dzieci uczestniczących w sekcjach sportowych podczas wakacji, na których dzieci szkolą się w dyscyplinach, które uprawiają. Mają też inne zajęcia, co jest dobrze  postrzegane przez rodziców. Dzieci przebywające na świetlicy są zabierane na zajęcia z tenisa stołowego i ta współpraca z TKKF dukielskim dobrze owocuje, bo dzieci aktywnie spędzają czas. Filozofią naszej działalności jest własna organizacja imprez, a nie bazowanie na firmach zewnętrznych, co z pewnością byłoby dla nas łatwiejsze. Biegi, które organizujemy wszystkie są dla nas ważne, każdy ma swój charakter i  specyfikę. Imprezy rowerowe np. Cyklokarpaty, które skupiają około 600-700 osób, w zależności od warunków pogodowych czy Dukla Wolf Race – impreza trzydniowa, na która przyjeżdżają ludzie z całej Polski, a nawet z zagranicy, u nas nocują i korzystają z gastronomii. To było naszym zamiarem, aby inni korzystali z naszych imprez, bo wspierani są właściciele bazy noclegowej, a także wszystkie inne podmioty gospodarcze z działalności których korzystają przyjeżdżający na zawody i o to nam chodziło o współpracę, także z innymi gminami. Najtrudniejszą do organizacji imprezą jest Dukla Wolf Race ze względów logistycznych, ponieważ obejmuje teren czterech gmin, często na obszarach chronionych, wymaga wyznaczania tras poza granicami naszej gminy i wielu uzgodnień. W ubiegłym roku ze względu na pandemię impreza się nie odbyła, w tym roku planowana jest na sierpień. Mam nadzieje, że się odbędzie.

Redaktorka: Ile osób korzysta z obiektów MOSiR w ciągu dnia, czy w miesiącu ?

Dyrektor Michał Szopa: Dziennie korzysta z obiektów MOSiR około 200 osób wliczając w to szkoły i sekcje sportowe, czyli około 6000 osób miesięcznie. Oczywiście w tych statystykach nie uwzględniamy roku 2020. Dzieci z naszych szkół mogą przyjeżdżać i w ramach zajęć korzystać z siłowni, hali, sali fitness, lodowiska nieodpłatnie. To jest nasza idea, to jest idea ośrodków sportu, naszym kapitałem jest zachęcenie do uprawiania sportu dzieci i młodzieży, co w konsekwencji przekłada się na ich zdrowie. To jest misja takich ośrodków jak nasz i jeśli ktoś tego nie rozumie to ciężko zrozumieć mu wydatki na sport. Czas pandemii pokazał nam jak ważny w naszym życiu jest sport, jaki ma wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne. Również zamkniecie gospodarki pokazało jak ważną dziedziną gospodarki w naszej gminie jest turystyka, nie ta na najwyższym poziomie, ale ta lokalna: szlaki piesze, rowerowe. Znakomitą inwestycją było wybudowanie wieży na górze Cergowej. To były bardzo dobrze wydane pieniądze, które przekładają się na ilość odwiedzających naszą gminę osób i na lokalne biznesy.

Redaktorka: Jakie nowe obiekty sportowe powstały w ciągu tych ostatnich 10 lat?

Dyrektor Michał Szopa: 10 lat temu dostaliśmy samą halę i boisko pełnowymiarowe ze sztuczną trawą, które przejęliśmy po wcześniejszym administratorze. W ramach naszych działań powstały: siłownia, która została niedawno powiększona dwukrotnie, sauna, mieliśmy też w planie ściankę wspinaczkową, która miała wykorzystać wolne powierzchnie,  na hali, po to aby nie stały puste. Niestety ścianka nie powstała, nie było zgody Rady i to uważam za porażkę. Powstały natomiast korty tenisowe, pumtrack-tor rowerowy, strefa rekreacyjna z placem zabaw, która jest świetnym miejscem spotkań młodzieży, boisko do piłki plażowej nożnej, dwa boiska do piłki plażowej siatkowej To są inwestycje, których powstanie stawiało nasz ośrodek w czołówce, ale obecne czasy pokazują, że bez inwestycji i modernizacji tych obiektów będziemy się cofać.

Redaktorka: Jaki jest roczny koszt utrzymania ośrodka, bez uwzględnienia 2020 roku.

Dyrektor Michał Szopa: Zaczynaliśmy od 600 tys. zł to jest wszystko razem utrzymanie obiektów i pracowników, teraz koszty utrzymania to kwota 1 250  – 1 300 tys. zł, czyli 100% więcej, ale to łączy się z większą ilością obiektów, pracowników, większą atrakcyjnością. Największą naszą bolączką jest brak infrastruktury noclegowej. Moglibyśmy generować spore pieniądze dla gminy, ale przy pełnej ofercie, co wiąże się z noclegami na miejscu np. dla trenujących na naszym boisku piłkarzy z klubów zewnętrznych, ale nie tylko. Jesteśmy położeni przy drodze międzynarodowej o dużej dostępności, mamy wiele atutów i turyści chcą do nas przyjeżdżać. To jest dla mnie też trochę taka porażka, że nie udało się stworzyć tej bazy.

Redaktorka: Jakie plany na przyszłość ma Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli?

Dyrektor Michał Szopa: Planów jest dużo, ale wszystko zależy od możliwości finansowych. Chcielibyśmy rozbudowywać w dalszym ciągu infrastrukturę turystyczną. Jesteśmy po rozmowach z sołtysem Olchowca i jest plan aby zmodernizować piętro Domu Ludowego w Olchowcu na miejsca noclegowe - typu schroniskowego. Chcemy stworzyć tam bazę dla narciarstwa biegowego i skiturowego, ponieważ Baranie jest miejscem często odwiedzanym, jest tam też ścieżka przyrodniczo-historyczna „Olchowiec”, atrakcyjna dla odwiedzających. Znając plany Magurskiego Parku Narodowego, który chce na szczycie Baraniego wybudować wieżę widokową,  wiem że noclegi są tam konieczne. Chcemy ożywić to miejsce. Pandemia pokazała jak Baranie w roku ubiegłym było oblegane. Chcemy budować singletracki. Na ten rok dostaliśmy pieniądze na projekt singletracka na Grodzisku w Wietrznie, to jest nasz las i tu stosunkowo będzie nam łatwo przeprowadzić wszystkie procedury.  Drugi planujemy od MOSiRu w kierunku Chyczek, aż na Puszcze św. Jana. Ma być to pętla 15 kilometrowa, która służyłaby nie tylko rowerzystom, ale również pątnikom pielgrzymującym na Puszczę św. Jana, którzy zamiast iść ruchliwa droga główną 19 mogliby bezpiecznie poruszać się tym szlakiem. Wiem, że w nowej perspektywie finansowej będą na takie działania pieniądze i już się przygotowujemy.  Może niebawem uda się przygotować wypożyczalnię rowerów – to byłoby dopełnieniem tej inwestycji i spinałoby się w całość. Aby rozwijać turystykę trzeba cały czas inwestować , nie wystarczy powiesić tabliczki o szlaku. Nie tylko rozwijamy sport i turystykę, ale także jeździmy na targi turystyczne i promujemy gminę. Byliśmy dwukrotnie na Międzynarodowych Targach Turystyki i Wolnego Czasu we Wrocławiu, na Targach rowerowych w Kielcach. Chciałbym jeszcze nawiązać do imprezy Dukla Wolf Race, który na Międzynarodowych Targach Turystyki i Wolnego Czasu we Wrocławiu w 2019 roku został zgłoszony do konkursu w kategorii impreza i zdobyliśmy Kryształowego Orła tj. zostaliśmy najlepszą imprezą roku 2019 MTT Wrocław 2019, a konkurencja była duża, bo pretendowały do nagrody również z imprezy ze Słowacji, Czech, Austrii. W tym roku w maju również jedziemy do Wrocławia promować Duklę.

Redaktor: Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukcesów, bo że one są to widać gołym okiem.

Dyrektor Michał Szopa:  Z tego miejsca chciałbym wszystkim podziękować, którzy wspierali naszą działalność przez ostatnie 10 lat swoim współpracownikom, władzom gminy, radnym, jednostkom, które wspierały nasze inicjatywy, młodzieży , a przede wszystkim korzystającym z naszych usług. Jesteśmy dla Was ...Dziękujemy że jesteście z nami...

Bardzo dziękuję za rozmowę i zapraszam na obiekty naszego ośrodka, mam nadzieję, że już wkrótce wszystko wróci do normy.

Galeria zdjęć...

2021-04-16

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.