Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Prace remontowe przy elewacji wschodniej zakończone


Zakończono prace przy renowacji elewacji wschodniej zabytkowej kamienicy przy ul. 3 Maja 1 w Dukli. Całkowity koszt zadania to 118 846,09 zł.

27 maja 2021 roku została podpisana umowa z wykonawcą zadanie : Remont elewacji wschodniej zabytkowej kamienicy położonej na działce 48/7 przy ul. 3 Maja 1 w Dukli, wyłonionego w drodze procedury przetargowej. Wykonawcą zadania została firma Usługi Wysokościowe K2  Dawid Musiał z Sieklówki. Na remont kamienicy gmina pozyskała 60 tys. zł, w tym 20 tys. zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 30 tys. zł od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu i 10 tys. zł od Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Prace konserwatorskie, restauratorskie i remontowe elewacji wschodniej kamienicy polegały na: oczyszczeniu elewacji wschodniej z zanieczyszczeń, usunięciu wtórnych nawarstwień i napraw cementowych, skuciu odspojonych fragmentów tynku, dezynfekcji ścian, wzmocnieniu strukturalnym tynków, ustabilizowaniu pęknięć, uzupełnieniu ubytków tynków, kamienia i cegły w oryginalnej technologii, czyszczeniu i konserwacji elementów stalowych i drewnianej werandy, klamek, okuć okiennych i drzwiowych, wymiana zniszczonej stolarki na nową drewnianą.

Kamienica położona przy ul. 3 Maja 1 to jeden z cenniejszych zabytków Dukli, nadaje charakteru tej części miasteczka w której jest położona.  Elewacje są zabytkiem o dużej wartości historycznej i artystycznej, świadczącym o historii Dukli i jej właścicieli: Mniszchów, Męcińskich, Tarnowskich i Springerów. W 2014 roku Burmistrz Dukli włączył ją do gminnej ewidencji zabytków. 25 lutego 2020 roku na wniosek gminy Dukla Wojewódzki Konserwator Zabytków orzekł wpisanie do rejestru zabytków nieruchomych województwa podkarpackiego pod nr A- 1654: elewacje kamienicy, które obecnie reprezentują formę eklektyczną bliska neorenesansowi.

Krystyna Boczar-Różewicz

2021-09-14
Krystyna Boczar-Różewicz

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.