Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Zarząd Województwa Podkarpackiego
Informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 w zakresie małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działao Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

za pośrednictwem

LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „KRAINA NAFTY”
działającej na terenie gmin:
Chorkówka, Dukla, Iwonicz – Zdrój, Jedlicze, Miejsce Piastowe


Termin składania wniosków:
Od 31 grudnia 2009 r. do 28 stycznia 2010 r.

Całość ogłoszenia do pobrania w formacie PDF.

W trakcie trwania naboru zmianie uległ adres strony internetowej podanej w ogłoszeniu. Nowy adres strony to www.kraina-nafty.pl.

2010-01-31

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.