Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko Młodszego referenta ds. informacji turystycznej
w Urzędzie Gminy w Dukli

Burmistrz Gminy Dukla

Informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Barbara Nowak zamieszkała Głojsce ul. Ogrodowa 55

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W wyniku rozmów kwalifikacyjnych Komisja wskazała do zatrudnienia na w/w stanowisko Panią Barbarę Nowak, która posiada wykształcenie wyższe o specjalności gospodarka regionalna z agroturystyką. Ponadto wykazała się dobrą znajomością tematyki z zakresu informacji turystycznej obejmującej teren gminy Dukla i jej okolic oraz dobra znajomością języka niemieckiego.

Dukla, dnia 19 kwietnia 2007 r.

Burmistrz
Marek Górak

2007-04-19

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.